آموزش های پلاگین Element 3D |ا| Element 3D Tutorials

1. Getting Started

 - Just Basics :

 

آموزش سطحی و پایه :

 

Download

 

 

 

 

2. Byond Basics

 - Every thing you need to know :

 

کار در محل Scene Setup پلاگین:

 

Download

 

 

3. The Render Engine!

Take a look at the advanced capabilities :

 

وارد کردن آبجکت های پلاگین در کامپوزیت ها مثل هلکوپتر و ... :

 

Download

 

 

4. Pro Shaders Overview

See how easy it is to use professional materials :

 

کار با Pro Shader ها و متریال ها :

Download

 

 

5. Animation Engine

Learn How to Animate Pre-Fractured Objects :

 

چگونگی ساخت آبجکت ها در کامپوزیت و افکت ها ی پلاگین مانند فوکوس و فولو کردن آبجکت مانند دوربین :

 

Download

 

 

6. Advanced 3D Text and Bevels

Adjust bevels and create detailed titles :

 

چگونگی ساخت کتن 3D و افکت دادن به آن : 

 

/ 0 نظر / 75 بازدید